ACASA      |     EDITURA      |     ARHIVA      |     COMENZI      |     CONTACT
EDITURA MUZICALA 2010
     Ediţia prezentă cuprinde:

-    un interviu înregistrat şi transcris, pe care i l-am luat în toamna anului 2010
-    spectacole de operă, concerte, spectacole muzicale pentru televiziune în care şi-a făcut începuturile, până la plecarea din România (date pe care le-am extras din excepţionala lucrare-document a muzicologului Anca Florea, “Opera Română” - Deceniul cinci 1961-1971 II – Editura Curtea Veche – 2006 şi Deceniul şase 1971 – 1981 II – Editura DC – 2009)
-    spectacole pe scenele marilor teatre lirice ale lumii după plecarea definitivă din ţară: concerte, activitate muzicală (selectiv) – subiect pe tema căruia m-am consultat, punctual, cu maestrul, după ce am cercetat, pe internet, arhivele teatrelor de operă din străinătate, pe scena cărora a evoluat. 
-    spectacole de operă la care a participat în România, ca angajat al Operei Române din Bucureşti, în ordine cronologică (date extrase din lucrarea muzicologului Anca Florea, “Opera Română” – Deceniul cinci 1961 -1971 II – Editura Curtea veche – 2006 şi Deceniul şase 1971 – 1981 II – Editura DC – 2009)
-    spectacole de operă în care a cântat pe marile scene ale lumii
-    parteneri de scenă (selectiv)
-    dirijori (selectiv)
-    regizori (selectiv)
-    scene muzicale de pe diferite continente (exceptând Statele Unite ale Americii) pe care a evoluat
-    spectacole (în ordine cronologică) în care a cântat la Opera Metropolitană din New York, cu distribuţiile respective. Am extras aceste materiale din Arhiva Operei Metropolitane din New York aflată pe internet şi le-am publicat întocmai cum figurează în această arhivă, grupate separat de alte spectacole de pe scenele lumii, pentru a marca contribuţia intensă a maestrului, de pe această scenă, la evoluţia interpretării muzicii de operă a ultimilor douăzeci de ani ai secolului XX. 
-    discografie (pe care am extras-o de pe internet)
-    repere critice despre arta interpretativă a lui Vasile Modoveanu (pe care le-am extras de pe internet), – selectiv –
-    un documentar pe care l-am alcătuit pe baza dosarului penal 14101 (Vasile Moldoveanu) din Arhiva Consiliului Naţional Pentru Studierea Arhivelor Securităţii 
-    fotografiile pe care le-am reprodus îl reprezintă pe maestru în diferite ipostaze şi fac parte din arhiva personală a domniei sale. Le-am selecţionat pe acelea care nu au mai fost reproduse în nici o publicaţie din România. 

Ioana Diaconescu
Vasile Moldovanu: Un tenor roman pe patru continente
 

acasa      |     editura      |     arhiva      |     comenzi      |     contact
        Volumul de faţă cuprinde, adunate în timp, documente şi mărturii ale vieţii şi activităţii tenorului Vasile Moldoveanu. El se bazează pe cercetarea şi documentarea mea, în arhive precum şi pe convorbiri cu marele artist. Dificultatea alcătuirii unei monografii mai ample a constat în faptul că maestrul nu şi-a alcătuit o arhivă personală care, cu siguranţă, ar fi cuprins mult mai multe date şi documente decât am reuşit, cu tot efortul, să le adun pentru volumul de faţă.